פנסיה  |  
אודות  |  
בית  |  

 

תנאי הצטרפות לעמותת הכוריאוגרפים
 

יוצרים כוריאוגרפים מוזמנים להגיש מועמדותם להצטרף כחברים בעמותה

תנאי ההצטרפות לעמותה נועדו להבטיח שהכוריאוגרפים החדשים יהיו כאלו שהתנסו בהפקה ובשיווק באופן עצמאי ועברו כברת דרך כיוצרים עצמאיים. עמידה בתנאים, דהיינו, ניסיון מקצועי ואיכות אמנותית, מהווה מכנה משותף בסיסי לחברי העמותה.


יודגש כי העמותה איננה משמשת משווקת או אמרגן אישי של היוצרים אלא מבצעת פעולות רוחביות במטרה לסייע ליוצרים בפעילותם.

העמותה אינה מתחייבת לקבל יוצרים בכל שנה. קבלת יוצרים נתונה להחלטה של הועד המנהל בשיתוף מנכ"ל העמותה בכל שנה בהתאם לתקציב העומד לרשות העמותה וליעדים השנתיים.

מועד הגשת בקשת הצטרפות

מועד הגשת בקשת ההצטרפות לעמותה הינו עד ה-15 של כל חודש ספטמבר, בכל שנה קלנדרית עבור השנה העוקבת.


יוצר חדש מצטרף על תנאי לשנה קלנדרית אחת לתקופת ניסיון. בשנה זו עליו להוכיח פעילות בתחום המחול כיוצר עצמאי ולעמוד בכל התנאים הרשומים בהסכם ההתקשרות לעמותה. הסכם ההתקשרות עם היוצר מתחדש מידי שנה בחודש ינואר.

מי רשאי להצטרף?

רשאי להצטרף יוצר עצמאי בתחום המחול האמנותי אשר הפיק ויצר לפחות ארבע יצירות מחול שונות בשש השנים הקודמות לשנת הבקשה להצטרפות

על היצירות לעמוד בתנאים הבאים:

 • כל יצירה הינה יצירה עצמאית אשר היוצר היה הכוריאוגרף הבלעדי שלה.

 • הרקדנים ביצירה הינם רקדנים מקצועיים אשר גילם מעל 18 והם בעלי רקע במחול מקצועי והתנסו במופעים על במה מקצועית. לא יחשבו בתוך זה רקדנים חובבים שהתנסו על במות אבל משתלמים בתחום המחול על בסיס חוגים או סדנאות חד פעמיות.

 • משך יצירה אחת לפחות יהיה מעל 15 דקות.

 • מתוך העבודות, עבודה אחת בלבד יכולה להיות יצירת סולו והשלוש האחרות, בהשתתפות מספר רקדנים גדול יותר.

 • היוצר יידרש להוכיח כי כל הפקה מארבעת ההפקות הועלתה לפחות שלוש פעמים (לכל הפקה) על במות שונות, חוץ ממסגרת ההופעות שהתקיימו בפסטיבל/בפרויקט שבו נוצרה ההפקה. ההופעות הנספרות בכלל זה יהיו רק הופעות אותן היוצר קיים לקהל הרחב, קהל רוכש כרטיסים או הופעות שנקנו על ידי אחת הבמות הקיימות בארץ ושווקו לקהל רחב

 • היוצר יידרש לפרט את תאריכי המופעים והבמות בהם הופיע עם כל הפקה.

יוצר אשר פעל בחו"ל או העלה את אחת ההפקות בחו"ל, יידרש לספק מידע נרחב לגבי הבמות בהן הופיע או לגבי הפסטיבלים במסגרתם נוצרה ההפקה

לא ייחשבו כהפקות, יצירות אשר הוזמנו על ידי גוף/תיאטרון/להקה ואשר במסגרתם שולם ליוצר שכר עבודה בלבד ולא הוא היה היזם/מפיק שלהן. בסעיף זה הכוונה איננה לפסטיבלים ומסגרות תומכות בתחום המחול אשר בהם השתתף היוצר והעלה יצירה שלאחר מכן הייתה ברשותו להרצה, אלא לצורך הדוגמא, ליוצר אשר הוזמן ליצור כוריאוגרפיה לתיאטרון ושולם רק בגין הכוריאוגרפיה.


יוצר אשר פעל או פועל באמצעות עמותה/גוף מבוסס אחר לא יוכל להצטרף לעמותה כל עוד הוא פעיל או נתמך בדרך ישירה או עקיפה באמצעות העמותה האחרת.

היוצר יתבקש להגיש תקציב פעילות אשר יוכיח עבודה שלו כיוצר עצמאי.

אופן הגשת הבקשה להצטרפות לעמותה:


יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • קורות חיים הכוללים פרטי התקשרות וניסיון מקצועי בתחום

 • חומר מפורט על ארבעת היצירות

 • טבלה המפרטת את הפרטים הבאים לפי שמות הטורים שלהלן מימין לשמאל: שם ההפקה, הפרויקט במסגרתו ההפקה נוצרה, תאריכי ההופעות לאותה הפקה, הבמות עליהן הופיע היוצר עם אותה הפקה

 • חומר ויזואלי הכולל: פלאיירים, DVD של יצירה שהיוצר מריץ בתקופת ההגשה או בשנה שקדמה לה וכל חומר פרסומי אחר שיכול לתת אינפורמציה נוספת לגבי היצירות והיוצר.

 • קורות חיים מקוצרים של כל הרקדנים שהשתתפו בשלושת ההפקות האחרונות.

 • פירוט תקציב פעילות של השנה האחרונה בה היוצר פעל, נא לפרט סעיפי הכנסה וסעיפי הוצאה. לתשומת לבכם: אנו מבקשים להגיש תקציב במטרה לבחון את פעילותו של היוצר ולהתרשם מהיותו יוצר עצמאי.

 • ביקורות מהעיתונות בארץ ובחו"ל.

 • מכתבי המלצה.

את הבקשה יש להגיש באמצעות הדואר/שליחות בשני עותקים לכתובת הבאה:
עמותת הכוריאוגרפים. נתן ילין מור 21, תל אביב 6701527
לא יתקבלו הגשות באמצעות הדוא"ל.

החלטות בדבר קבלת יוצרים


הועד המנהל ומנכ"ל העמותה הינם המחליטים לגבי הצטרפות היוצר והם רשאים להחליט בהתאם להתרשמותם מהחומר המוגש וכמו כן רשאים להחליט, במקרים מיוחדים, לקבל יוצר שלא עמד באחד או יותר מסעיפי הקריטריונים וזאת לאחר קיום דיון/ועדת חריגים מגובה בפרוטוקול מנומק. במידה ונדרשות הבהרות נוספות, רשאית ועדת הקבלה, לזמן את היוצר לפגישה. החלטה תימסר ליוצר לא יאוחר מסוף השנה של אותה שנה קלנדרית בה הוגשה הבקשה.
 
שנת ההצטרפות לעמותה


יוצר המצטרף לעמותה, מצטרף לשנה קלנדרית מלאה, החל מחודש ינואר של אותה שנה ועד תום דצמבר. היוצר יחתום על הסכם חברות בו הוא מתחייב להעביר את כל כספי פעילות המחול שלו בארץ ובחו"ל באמצעות העמותה בלבד ולהפריש לעמותה דמי חבר כמקובל. כמו כן היוצר יתחייב ליצור ולהופיע באותה השנה לפי פירוט אשר מופיע בהסכם החברות.


כאמור, העמותה אינה מתחייבת לקבל יוצרים בכל שנה, גם אם אלו עומדים בקריטריונים.


בהצלחה!

לוח מופעים
חדשות
Salon des Indépendents
קול קורא לפסטיבל אינטמדאנס 2018.
סדנאות מאסטרים מאפריקה למחול אפריקאי
סטודיו חדש להשכרה
קול קורא לחתרות כראוגרפיה בבאקו- אזרביג'אן
אודישנים ללהקת המחול של סאלי אן פרידלנד
ספרים רבותי.. ספרים
קול קורא ליוצרי מחול -לתכנית שהות אמן רזידאנס - מרכז ערבי יהודי ביפו
פרטים לקראת נסיעות לחו"ל 2018- משרד החוץ
קול קורא לכנס אומנויות הבמה באוסטרליה
קול קורא למובילי תרבות 2017
תכנית ניהול תרבות ואמנות
טוחן מדיה - בניית אתרים באינטרנט