למה להצטרף?

  • שותפות בקהילת יוצרי מחול ותנועה
  • ניהול כספי עם מערך ניהול חשבונות ורו״ח
  • אפשרות לתמיכה כספית ממשרד התרבות
  • ניהול קשרי ממשל ומערך תמיכות ממשלתיות
  • סל סבסודים נרחב הכולל בין היתר: ביטוחים, שירותי יח״צ ופרסום ברשתות חברתיות, כרטיסי טיסה לחו"ל, כתיבת הגשות וקולות קוראים, שעות סטודיו חודשיות ועוד
  • ליווי משפטי
  • ליווי עסקי
  • קבלת עדכונים וקולות קוראים
  • מחירים מיוחדים לסטודיואים והשכרות אולם
  • סטודיו עמותה במחיר מיוחד לחברים

תנאי הצטרפות

יוצרים עצמאיים במחול מוזמנים להגיש מועמדותם להצטרף כחברים בעמותה. תנאי ההצטרפות לעמותה נועדו להבטיח שהיוצרים החדשים יהיו כאלו שהתנסו בהפקה ובשיווק באופן עצמאי ועברו כברת דרך כיוצרים עצמאיים. עמידה בתנאים, דהיינו, ניסיון מקצועי ואיכות אמנותית, מהווה מכנה משותף בסיסי לחברי העמותה.

על היוצר לעמוד בתנאים הבאים:

+ כחבר עמותה רשאי להתקבל יוצר שהינו יוצר מחול עצמאי או יוצר המפיק ו/או מנהל פרויקט או אירוע העומד בתנאי הסף של משרד התרבות והספורט לקבלת תמיכות בתחום המחול.

+ רשאי לבקש להצטרף לעמותה, יוצר מחול עצמאי שהפיק ויצר לפחות ארבע יצירות מחול שונות בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, שלפחות אחת מתוכן נוצרה בשנה שקדמה להגשת הבקשה. אורכן של שלוש יצירות לא יפחת מ-15 דקות ואורכה של היצירה הרביעית לא יפחת מ-45 דקות.

+ על המבקש להיות היזם/מפיק של היצירות המצורפות לבקשתו. יחד עם זאת, יכול היוצר לצרף לבקשתו יצירה אחת שהוא אינו היזם/מפיק שלה ואשר הוזמנה על ידי גוף/תיאטרון/להקה במסגרתם שולם ליוצר שכר עבודה בלבד.

+ במסגרת היצירות יכול היוצר להחשיב יצירה אחת מצולמת אשר נוצרה עבור המסך ולא כמופע חי.

+ ביצירות המוגשות לבקשת ההצטרפות לעמותה משתתפים מופיעים מקצועיים בלבד. חרף האמור, יצירה העוסקת בחקר העבודה עם חובבים ואשר מפתחת את שפתו המקצועית של היוצר, כן תוכל להתקבל כיצירה למניין היצירות המוגשות לבחינה.

+ היוצר יידרש להראות כי כל יצירה מארבע היצירות הועלתה לפחות שלוש פעמים (לכל יצירה) במועדים שונים ובמסגרות שונות. היצירות הנספרות לעניין זה יהיו רק יצירות אותן היוצר הציג בפני קהל רחב, קהל רוכש כרטיסים או הופעות שנקנו על ידי אחת הבמות הקיימות בארץ ושווקו לקהל הרחב. האסמכתאות שיתקבלו יכללו לכל הפחות:

1. אישור גורם מממן ו/או הסכם עם פסטיבל או לקוח מזמין – המפרט את הסכום לתשלום שמקבל היוצר.
2. דו"ח קופה – מסמך רשמי המפרט הכנסות מהמופע, מטעם התיאטרון בו בוצעה היצירה, או חתום על ידי רואה חשבון.
3. עבור יצירה במרחב הציבורי – אסמכתא על תשלום לרקדנים/צוות טכני ובנוסף פרסום על האירוע (לא יתקבלו פרסומים מרשתות חברתיות).

+ ארבע מתוך כלל ההרצות שיוגשו צריכות להיות מהשנתיים שקדמו לשנת הגשת הבקשה (ספירה זו אינה כוללת יצירה מוזמנת אלא יצירות שהופקו באופן עצמאי בלבד).

+ על המועמד לצרף לבקשתו דו"ח כספי, חתום ומאושר על ידי רואה חשבון, המשקף את פעילותו כיוצר עצמאי והמפרט רווח והפסד באופן שמוכיח:
1. מחזור של לפחות 30,000 ₪ בכל שנה מהשנתיים הקודמות להגשת בקשתו
2. לפחות 20% מההכנסות במחזור הם מיצירות

+ יוצר אשר פעל או פועל באמצעות עמותה/גוף מבוסס אחר לא יוכל להצטרף לעמותה כל עוד הוא פעיל או נתמך בדרך ישירה או עקיפה באמצעות העמותה האחרת.

פרויקטים במחול – יוכל להצטרף לעמותה פרויקט לקידום המחול במידה והוא עומד בתנאי הסף של משרד התרבות, על פי מבחן התמיכה בקידום פעולות מחול.

הפרויקט צריך להתקיים לפחות שנתיים בהן נרשמו הכנסות בגובה של 50,000 ש״ח ומעלה בכל שנה.

איך מצטרפים – יש לשלוח מסמך מפורט הכולל תיאור הפרויקט והפעולות המתרחשות בו, כולל סימוכין לפירסומים שונים, וכן דו״ח רואה חשבון לשנים 2022-2023 המפרט הכנסות של 50,000 ש״ח ומעלה.

את החומרים יש לשלוח במייל: amit@choreographers.org.il

מומלץ מאד לקרא בעיון את נוהל קבלת חברים חדשים לעמותה

איך מצטרפים?

נא למלא ולהגיש את הטופס הדיגיטלי, בו תדרשו לתת פירוט על ארבע יצירות,  ולצרף דו״ח כספי חתום ע"י רואה חשבון והצהרה למגישים.

שימו לב, ההגשה היא סופית ואינה ניתנת לשינוי. במידה ויהיו חסרים חומרים ואסמכתאות לא נוכל לקבל את מועמדותכם.

ההרשמה להצטרפות לעמותת הכוריאוגרפים לשנת 2025  פתוחה כעת!

מועד אחרון להגשת בקשות להצטרפות – 13/07/2024 בחצות.

בקשות שיגיעו לאחר מועד זה לא יתקבלו.

אז איך מתכוננים להגשה...

איך מתכוננים להגשה 2025:
ראשית קוראים היטב את נוהל קבלת מצטרפים חדשים לעמותה.זהו מסמך משפטי שמהווה את הבסיס של כל מה שתצטרכו להגיש. שימו לב למשל שבסעיף ההגדרות (מס' 4) יש הסבר על כל המונחים שמופיעים במסמך – זה עשוי לעזור לכם בקריאה ובהבנה.

בטופס הדיגיטלי עליכם להציג פרטים לגבי 4 יצירות שונות שהעליתם בבכורה בין השנים 2019-2023. מתוך היצירות שתגישו, שלוש צריכות להיות באורך של למעלה מ-15 דקות והיצירה הרביעית צריכה להיות באורך של למעלה מ-45 דקות. הבכורה של לפחות אחת מ-4 היצירות צריכה להיות משנת 2023. בתוך 4 היצירות אתם יכולים לכלול יצירה אחת שהוזמנתם לעשות ע״י להקה (ועליה קיבלתם שכר בלבד) ו/או יצירה מצולמת.

עבור כל אחת מ-4 היצירות עליכם לתת פירוט לגבי 3 הרצות שהתקיימו במועדים שונים ומעל במות שונות, ולצרף אסמכתא (אחת או יותר) לכל הרצה מתוך האסמכתאות הבאות:
הסכם עם פסטיבל/לקוח מזמין– המפרט את הסכום לתשלום שמקבל היוצר
דו"ח קופה–  המפרט הכנסות מהמופע

עבור הרצה במרחב הציבורי עליכם לצרף שתי אסמכתאות לפחות:

אסמכתא על תשלום לרקדנים/צוות טכני
פרסום על האירוע– שימו לב שלא יתקבלו פרסומים מרשתות חברתיות

* שימו לב – לפחות 4 מתוך 12 ההרצות שתפרטו צריכות להיות מהשנתיים הקודמות להגשה – 2022-2023.

**טיפ לספירת הרצות: אתם מתבקשים לדווח על 3 הרצות לכל יצירה על במות שונות – אם הופעתם 10 פעמים באותו פסטיבל, עבור הדיווח זה נחשב כהרצה אחת. אם הופעתם, למשל בסוזן דלל, בשני מועדים שונים ובשתי מסגרות שונות זה יחשב כשתי הרצות, או אם שכרתם אולם באופן עצמאי ופתחתם קופה למשך שני ערבים רצופים זה גם יחשב כשתי הרצות. הרצת הבכורה של היצירה בהחלט יכולה להכלל בשלוש ההרצות שאתם מגישים.

בדו״ח הכספי יש מגוון קריטריונים של הכנסות והוצאות ואתם צריכים למלא אותו עבור השנתיים האחרונות (2022-2023). אתם נדרשים להראות מחזור כספי של לפחות 30,000₪ בכל אחת מהשנתיים שקדמו להגשה, מתוכם 20% מההכנסות חייבות להיות ישירות מיצירת מחול עצמאית. על המסמך הזה צריך לחתום רואה חשבון שיאשר את אמיתות ההצהרה.
בהצהרה למגישים יש למלא את הפרטים האישיים שלכם ולחתום על הצהרה שפרטי ההגשה שלכם אמיתיים ונכונים.

שימו לב, ההגשה היא סופית ואינה ניתנת לשינוי. במידה ויהיו חסרים חומרים ואסמכתאות לא נוכל לקבל את מועמדותכם.

מועד אחרון להגשה: 13/07/2024 בחצות.

שאלות ניתן לשלוח במייל בלבד (לא יתקבלו פניות טלפוניות!) לעמית הדרי – מנהלת פרויקטים וקשרי חברים בעמותה:  amit@choreographers.org.il

בהצלחה!