למה להצטרף?

 • ליווי משפטי
 • ליווי עסקי
 • אפשרות לתמיכה כספית ממשרד התרבות
 • סבסוד ביטוחים
 • ניהול קשרי ממשל ומערך תמיכות ממשלתיות
 • ניהול כספי עם מערך ניהול חשבונות ורו״ח
 • קבלת עדכונים וקולות קוראים
 • מחירים מיוחדים לסטודיואים והשכרות אולם
 • סטודיו עמותה במחיר מיוחד לחברים
 • סבסוד קמפיין קידום בפייסבוק
 • סבסוד שירותי יחסי ציבור ופרסום
 • סבסוד שעות סטודיו חודשיות
 • סבסוד כרטיסי טיסה לחו"ל
 • סבסוד הגשות וקולות קוראים
 • להיות חלק מקהילת יוצרי מחול ותנועה

תנאי הצטרפות

יוצרים עצמאיים במחול מוזמנים להגיש מועמדותם להצטרף כחברים בעמותה. תנאי ההצטרפות לעמותה נועדו להבטיח שהיוצרים החדשים יהיו כאלו שהתנסו בהפקה ובשיווק באופן עצמאי ועברו כברת דרך כיוצרים עצמאיים. עמידה בתנאים, דהיינו, ניסיון מקצועי ואיכות אמנותית, מהווה מכנה משותף בסיסי לחברי העמותה.

על היוצר לעמוד בתנאים הבאים:

כחבר עמותה רשאי להתקבל יוצר שהינו יוצר מחול עצמאי בלבד.

רשאי לבקש להצטרף לעמותה, יוצר מחול עצמאי שהפיק ויצר לפחות 4 יצירות מחול שונות ב- 8 השנים שקדמו להגשת הבקשה, אורכן של 3 יצירות לא יפחת מ- 15 דקות ואורכה של היצירה הרביעית לא יפחת מ-7 דקות.

במסגרת יצירותיו יכול היוצר להחשיב יצירה אחת שהוא אינו היזם/מפיק שלה ואשר הוזמנה על ידי גוף/תאטרון/להקה במסגרתם שולם ליוצר שכר עבודה בלבד.

במסגרת היצירות יכול היוצר להחשיב יצירה אחת מצולמת.

הרקדנים/פרפורמרים המשתתפים ביצירותיו הם אנשי מקצוע שגילם עולה על 18, בעלי רקע במתי מקצועי, אשר התנסו במופעים שהוצגו על במה מקצועית. לא תוכר יצירה בה השתתפו רקדנים/פרפורמרים חובבים המשתלמים בתחום הבמה על בסיס חוגים או סדנאות. יוצא מן הכלל לעניין זה הוא פרויקט של היוצר העצמאי, אשר עוסק בחקר העבודה עם חובבים, והתנסות זו (עם חובבים), היא שפתו המקצועית.

היוצר יידרש להראות כי כל יצירה מתוך 4 היצירות (למעט יצירה מצולמת) הועלתה לפחות 3 פעמים (לכל יצירה) במועדים שונים ועל במות שונות. ההופעות הנספרות בכלל זה יהיו רק הופעות אותן היוצר קיים לקהל הרחב, קהל רוכש כרטיסים או הופעות שנקנו על ידי אחת הבמות הקיימות בארץ ושווקו לקהל הרחב. לעיניין יצירה מצולמת ידרש היוצר להראות לגבי הקרנה אחת- מה היה אופי ומשך הפירסום של ההקרנה והאם היתה מגבלת זמן על הקרנת היצירה.

המועמד יגיש אסמכתאות המעידות על קיומן של 3 הרצות שונות לכל יצירה. על המועמד לפרט את מועדי המופעים המדויקים, שעת ההופעה, המיקום והבמה בה הועלתה ההופעה. לעיניין יצירה מצולמת יש להגיש אסמכתא על אופן שיווק ההקרנה ועל כמות הקהל הצופה.

המועמד יצרף לבקשה אסמכתאות המעידות על קיומן של לפחות 6 הרצות מבין יצירותיו בארבע השנים הקודמות לשנת הגשת הבקשה. במסגרת האסמכתאות לא תיכלל יצירה מוזמנת.

היוצר יתבקש להגיש דו"ח רווח והפסד אשר יוכיח עבודה שלו כיוצר עצמאי, חתום ע"י רואה חשבון.

יוצר אשר פעל או פועל באמצעות עמותה/גוף מבוסס אחר לא יוכל להצטרף לעמותה כל עוד הוא פעיל או נתמך בדרך ישירה או עקיפה באמצעות העמותה האחרת.

מומלץ מאד לקרא בעיון את נוהל קבלת חברים חדשים לעמותה

איך מצטרפים?

נא להוריד, למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס דיגיטלי לפירוט על 4 יצירות –  לכל יצירה צריך לתת פירוט לגבי 3 הרצות שהתקיימו במועדים שונים ומעל במות שונות, ולצרף אסמכתא (אחת או יותר) לכל הרצה מתוך האסמכתאות הבאות: הסכם עם לקוח מזמין/פסטיבל – המפרט את הסכום לתשלום שמקבל היוצר, דו״ח קופה – המפרט הכנסות מהמופע, עבור יצירה במרחב הציבורי – אסמכתא על תשלום לרקדנים/צוות טכני וכן פרסום על האירוע (למעט פרסום ברשתות חברתיות שלא יתקבל).

* שימו לב – לפחות 6 מתוך ההרצות שתפרטו צריכות להיות מארבע השנים הקודמות – 2019-2022.

יש למלא את הטופס הדיגיטלי אונליין, ואת ההצהרה ואת דו״ח רווח והפסד יש להגיש באמצעות מייל לכתובת: amit@choreographers.org.il

המועד האחרון להגשת בקשות הצטרפות לעמותה לשנת 2023 –

יום שבת 5/11 בחצות.

לאחר מכן לא יתקבלו בקשות נוספות. 

איך מתכוננים להגשה:

ראשית קוראים היטב את נוהל קבלת חברים חדשים לעמותה. זהו מסמך משפטי אך הוא מהווה את הבסיס של כל מה שתצטרכו להגיש. שימו לב למשל שבסעיף ההגדרות (מס' 4) יש הסבר על כל המונחים שמופיעים במסמך – זה עשוי לעזור לכם בקריאה ובהבנה.

בטופס הדיגיטלי לפירוט על יצירות עליכם להציג פרטים לגבי 4 יצירות שונות שהעליתם בבכורה בין השנים 2015-2022. לכל יצירה צריך לתת פירוט לגבי 3 הרצות שהתקיימו במועדים שונים ומעל במות שונות, ולצרף אסמכתא (אחת או יותר) לכל הרצה מתוך האסמכתאות הבאות:  הסכם עם פסטיבל/לקוח מזמין – המפרט את הסכום לתשלום שמקבל היוצר, דו"ח קופה – המפרט הכנסות מהמופע, עבור יצירה במרחב הציבורי – אסמכתא על תשלום לרקדנים/צוות טכני וכן פרסום על האירוע (ללא פרסום ברשתות חברתיות).

* שימו לב – לפחות 6 מתוך 12 ההרצות שתפרטו צריכות להיות מארבע השנים הקודמות להגשה – 2019-2022.

*טיפ לספירת הרצות: אתם מתבקשים לדווח על 3 הרצות לכל יצירה על במות שונות – אם הופעתם 10 פעמים באותו פסטיבל, עבור הדיווח זה נחשב כהרצה אחת. אם הופעתם למשל בסוזן דלל בשני מועדים שונים ובשתי מסגרות שונות זה יחשב כשתי הרצות.

במסמך דו"ח רווח והפסד יש מגוון קריטריונים של הכנסות והוצאות ואתם צריכים למלא אותה עבור השנתיים האחרונות (2021-2022). אנו מבקשים להגיש תקציב במטרה לבחון ולהתרשם מפעילותכם כיוצרים עצמאיים. על המסמך הזה צריך לחתום רואה חשבון שיאשר את אמיתות ההצהרה.

בהצהרה למגישים יש למלא את הפרטים האישיים שלכם ולחתום על הצהרה שפרטי ההגשה שלכם אמיתיים ונכונים.

שימו לב, ההגשה היא סופית ואינה ניתנת לשינוי. במידה ויהיו חסרים חומרים ואסמכתאות לא נוכל לקבל את מועמדותכם.

שאלות ניתן לשלוח במייל לעמית הדרי – מנהלת פרויקטים וקשרי חברים: amit@choreographers.org.il

בהצלחה!