למה להצטרף?

 • ליווי משפטי
 • ליווי עסקי
 • אפשרות לתמיכה כספית ממשרד התרבות
 • סבסוד ביטוחים
 • ניהול קשרי ממשל ומערך תמיכות ממשלתיות
 • ניהול כספי עם מערך ניהול חשבונות ורו״ח
 • קבלת עדכונים וקולות קוראים
 • מחירים מיוחדים לסטודיואים והשכרות אולם
 • סטודיו עמותה במחיר מיוחד לחברים
 • סבסוד קמפיין קידום בפייסבוק
 • סבסוד שירותי יחסי ציבור ופרסום
 • סבסוד שעות סטודיו חודשיות
 • סבסוד כרטיסי טיסה לחו"ל
 • סבסוד הגשות וקולות קוראים
 • להיות חלק מקהילת יוצרי מחול ותנועה

תנאי הצטרפות

יוצרים כוריאוגרפים מוזמנים להגיש מועמדותם להצטרף כחברים בעמותה. תנאי ההצטרפות לעמותה נועדו להבטיח שהכוריאוגרפים החדשים יהיו כאלו שהתנסו בהפקה ובשיווק באופן עצמאי ועברו כברת דרך כיוצרים עצמאיים. עמידה בתנאים, דהיינו, ניסיון מקצועי ואיכות אמנותית, מהווה מכנה משותף בסיסי לחברי העמותה.

על היצירות לעמוד בתנאים הבאים:

כחבר עמותה רשאי להתקבל יוצר שהינו יוצר מחול עצמאי בלבד. במסגרת יצירותיו יכול היוצר להחשיב יצירה אחת שהוא אינו היזם/מפיק שלה ואשר הוזמנה על ידי גוף/תאטרון/להקה במסגרתם שולם ליוצר שכר עבודה בלבד.

רשאי לבקש להצטרף לעמותה, יוצר מחול עצמאי שהפיק ויצר לפחות 4 יצירות מחול שונות ב- 6 השנים שקדמו להגשת הבקשה, אורכן של 3 יצירות לא יפחת מ- 15 דקות ואורכה של היצירה הרביעית לא יפחת מ-7 דקות.

הרקדנים/פרפורמרים המשתתפים ביצירותיו הם אנשי מקצוע שגילם עולה על 18, בעלי רקע במתי מקצועי, אשר התנסו במופעים שהוצגו על במה מקצועית. לא תוכר יצירה בה השתתפו רקדנים/פרפורמרים חובבים המשתלמים בתחום הבמה על בסיס חוגים או סדנאות. יוצא מן הכלל לעניין זה הוא פרויקט של היוצר העצמאי, אשר עוסק בחקר העבודה עם חובבים, והתנסות זו (עם חובבים), היא שפתו המקצועית.

היוצר יידרש להראות כי כל יצירה מתוך 4 היצירות הועלתה לפחות 3 פעמים (לכל יצירה) במועדים שונים ועל במות שונות. ההופעות הנספרות בכלל זה יהיו רק הופעות אותן היוצר קיים לקהל הרחב, קהל רוכש כרטיסים או הופעות שנקנו על ידי אחת הבמות הקיימות בארץ ושווקו לקהל הרחב. המועמד יגיש אסמכתאות המעידות על קיומן של 3 הרצות שונות לכל יצירה. על המועמד לפרט את מועדי המופעים המדויקים, שעת ההופעה, המיקום והבמה בה הועלתה ההופעה. המועמד יצרף לבקשה אסמכתאות המעידות על קיומן של לפחות 6 הרצות מבין יצירותיו בשנתיים הקודמות לשנת הגשת הבקשה.

יוצר אשר פעל בחו"ל או העלה את אחת ההפקות בחו"ל ידרש לספק מידע נרחב לגבי הבמות בהן הופיע או לגבי הפסטיבלים במסגרתם נוצרה ההפקה.

יוצר אשר פעל או פועל באמצעות עמותה/גוף מבוסס אחר לא יוכל להצטרף לעמותה כל עוד הוא פעיל או נתמך בדרך ישירה או עקיפה באמצעות העמותה האחרת.

היוצר יתבקש להגיש תקציב פעילות אשר יוכיח עבודה שלו כיוצר עצמאי.

יוצר אשר לא עמד רק באחד מהקריטריונים הנ“ל יוכל להגיש בקשה חריגה להצטרפות ובקשתו תבחן ע“י ועדת היוצרים המכהנת.

לקריאה נוספת – נוהל קבלת חברים חדשים לעמותה

איך מצטרפים?

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • קורות חיים הכוללים פרטי התקשרות וניסיון מקצועי בתחום
 • חומר מפורט על ארבע היצירות
 • טבלה המפרטת את הפרטים הבאים לפי שמות הטורים שלהלן מימין לשמאל: שם ההפקה, הפרויקט במסגרתו ההפקה נוצרה, תאריכי ההופעות לאותה הפקה, הבמות עליהן הופיע היוצר עם אותה הפקה
 • חומר ויזואלי הכולל: פלאיירים, DVD של יצירה שהיוצר מריץ בתקופת ההגשה או בשנה שקדמה לה וכל חומר פרסומי אחר שיכול לתת אינפורמציה נוספת לגבי היצירות והיוצר.
 • קורות חיים מקוצרים של כל הרקדנים שהשתתפו בשלושת ההפקות האחרונות.
 • פירוט תקציב פעילות של השנה האחרונה בה היוצר פעל, נא לפרט סעיפי הכנסה וסעיפי הוצאה. לתשומת לבכם: אנו מבקשים להגיש תקציב במטרה לבחון את פעילותו של היוצר ולהתרשם מהיותו יוצר עצמאי.
 • ביקורות מהעיתונות בארץ ובחו“ל.
 • מכתבי המלצה.

החלטות הועדה ודמי חבר

מרכיבי דמי החברות בעמותה:
500 ₪ דמי חבר שנתיים
+ תקורה על הכנסות

יודגש כי העמותה איננה משמשת משווקת או אמרגן אישי של היוצרים אלא מבצעת פעולות רוחביות במטרה לסייע ליוצרים בפעילותם.

העמותה אינה מתחייבת לקבל יוצרים בכל שנה. קבלת יוצרים נתונה להחלטה של הועד המנהל בשיתוף מנכ”ל העמותה בכל שנה בהתאם לתקציב העומד לרשות העמותה וליעדים השנתיים.