חזור >
14 ינואר, 2021

תשלומי ביטוח לאומי עבור רקדנים, צוות טכני ואמנותי

לידיעת נותני השירות העוסקים  בתחום הריקוד, או הנמנים עם הצוות הטכני או האמנותי של יוצרים החברים בעמותת הכוריאוגרפים

 

מהיום, בעקבות צו סיווג מעסיקים של הביטוח הלאומי- עמותת הכוריאוגרפים תחל להפריש חלק מתשלומי הביטוח הלאומי שלכם מה שיקזז עבורכם את התשלומים העצמאיים שנהגתם לשלם

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידיםהתשל"ב 1972 (להלן "הצו") קובע כי לצורכי ביטוח לאומי בלבד, בתנאים מסוימים יחשבו נותני שירות עצמאיים כעובדים שכירים.

מה זה אומר?

ישנו צו מיוחד של הביטוח הלאומי שמחייב, בתנאים מסוימים, להפריש על עובדים עצמאים דמי ביטוח לאומי על מנת שהם יוכלו למצות את זכויותיהם מול הביטוח הלאומי כאילו היו עובדים שכירים ויוכלו, לדוגמא, לקבל דמי אבטלה בתנאים המאפשרים זאת.

עמותת הכוריאוגרפים הצליחה להגיע עם הביטוח הלאומי לשתי הבנות חשובות ופורצות דרך:

  • עמותת הכוריאוגרפים הינה ארגון גג ליוצרי מחול עצמאיים, ולכן כל יוצר הינו ״גוף נפרד״, אשר לו הכנסות והוצאות משל עצמו, ולכן ניתן לדווח על פעילותו של כל יוצר בנפרד.
  • תחום המחול העצמאי הוא תחום מיוחד בו קשה לצפות מראש מה יהיו תקופות ההעסקה של נותני השירותים השונים. יחד עם זאת, העמותה היא הגוף באמצעותו משולמים כל התשלומים לנותני השירות של היוצרים החברים. לכן לכל הגורמים המדווחים ע״י עמותת הכוריאוגרפים – אין צורך לספור תקופת אכשרה* ויש להפריש דמי ביטוח לאומי החל מיום העבודה הראשון.

ללא שתי ההסכמות האלו, היוצרים וכל נותני השירות שלהם, לא היו יכולים למצות את הזכויות המגיעות להם מהביטוח הלאומי.

*תקופת אכשרה היא תקופה בה סופרים את ימי העבודה שביצע נותן השירות.

למען הסר ספק מדובר במצב בו אין יחסי עובד-מעביד וגם עצם ההפרשה לביטוח הלאומי איננה מכוננת יחסים שכאלו. תשלום הביטוח הלאומי לא אומר שיש בין חברי עמותת הכוריאוגרפים לבין נותני השירות יחסי עובד/מעביד. תשלום הביטוח לאומי מגדיר לצרכי ביטוח לאומי בלבד את המעמד כמו של שכיר ומעסיק. יחסי עובד מעביד יבחנו כפי שנבחנים תמיד ובלי קשר לתשלום ביטוח לאומי.

ובמילים אחרות-

הביטוח הלאומי רואה את היוצרים, ואת הרקדנים, במצבים מסויימים, כמועסקים, ולכן במידה ופוטרתם מעבודתכם או שהופסקה עבודתכם בשל נגיף הקורונה ו/או בשל סיבות אחרות – תוכלו לקבל דמי אבטלה.

איך זה יעבוד?

עבור כל נותן שירות, מהתחומים הרלוונטיים, אשר עתיד לקבל תשלום מחבר עמותת הכוריאוגרפים- תפריש העמותה דמי ביטוח לאומי אשר יקוזזו הן מנותן השירות והן מהיוצר כל אחד את חלקו- העובד והמעביד בהתאמה.

אז בעצם אני אשלם מהיום יותר ביטוח לאומי?

ממש לא! בכל שנה, כל מי ששילמנו עבורו דמי ביטוח לאומי יקבל טופס המפרט את כל התשלומים וכל הסכומים הללו יקוזזו מדמי הביטוח הלאומי שאתם רגילים לשלם. בעצם תשלמו אותו הדבר (פחות או יותר…) אבל הפעם תהיו זכאים לה-ר-ב-ה יותר הטבות !

האם אני אקבל פחות שכר?

הסכום שתראו בסופו של דבר בחשבון יהיה נמוך מהסכום בדרישת התשלום אבל כאשר תחשבו בסה"כ את החסכון שבתשלום הביטוח הלאומי באופן עצמאי- תוכלו לראות שבפועל לא הפסדתם כלום ואילו הרווחתם את היכולת לקבל דמי אבטלה במקרים הרלוונטיים.

האם אני יכול לבחור לא לשלם דמי ביטוח לאומי?

לא. השינוי בצו נכנס לתוקף וכולנו חייבים בו.

ואם כבר יש לי עבודה שמפרישה עלי דמי ביטוח לאומי?

שלחו לנו "תיאום מס לביטוח לאומי" ואנו נעדכן את אחוזי ההפרשה בהתאם.

*אנו ממליצים שתעדכנו את רואי החשבון הפרטיים שלכם בנידון.

הסבר על הפקת אישור תיאום מס לביטוח לאומי – בקישור הזה