חזור >
30 יולי, 2020

עידכון נהלי קורונה לעצמאיים

השבוע אושרו על ידי הכנסת מספר תיקוני חקיקה בנושאים שונים. להלן עידכונים:

  1. מענק לעצמאים בגין החודשים 5-6/20 שמחזור העסקאות עד 300,000 ₪ – נפתחה האופציה להגשת הבקשה למענק. התנאי הבסיסי ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות בחודשים 5-6/20 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019. סכום המענק בין 3,000 ₪  ל- 6,000 ₪. להגשת הבקשה הקישו על הקישור הבא: מענק לעצמאים חודשים 5-6/20
  2. מענק קורנה 2 (מענקים לעצמאים שמחזור העסקאות מעל 300,000 ₪ ושכירים בעלי שליטה) – הוארכה תקופת המענק ל- 7 תקופות נוספות (5-6/20, 7-8/20 ואילך) עד חודש 6/21. המענק ינתן רק למי שהכנסתו החייבת בשנות המס 2018 וגם 2019 לא עברה את הסך של 651 אש"ח והמחזור שלו בתקופות הנוספות יפחת בלפחות 40% ביחס למחזור בשנת 2019. טרם נפתחה האופציה להגשת הבקשה.
  3. מענק קורונה 3 (מענק בגין הוצאות קבועות) – הוארכה כנ"ל ל- 7 תקופות נוספות. טרם נפתחה האופציה להגשת הבקשות. יש לציין שהתיקון לחוק נותן מענה גם לעסקים שנפתחו במהלך שנת 2020.
  4. אושרו הקלות רבות בנוגע לדמי אבטלה בין השאר ישולמו דמי אבטלה עד ליום 30.6.21 ללא קשר למספר ימי האבטלה, במידה ועובד יחזור לעבודה ויפוטר בשנית, זכאות דמי האבטלה לא תיפגע. נקבע שבמידה ותהיה ירידה בשיעור האבטלה במשק חלק מהתנאים המיטבים יבוטלו. להלן קישור לפרטי ההקלות והתנאים: ביטוח לאומי – עידכוני אבטלה
  5. מענק לבני 67 ומעלה שפוטרו או הוצאו לחל"ת – בתקופה שבין 3/20 ועד 6/21 יהיו זכאים למענקים חודשיים בסכומים שבין 1,000 ₪ ל- 4,000 ₪. סכום המענק תלוי בהכנסות וניתן רק למי שהכנסתו החודשית אינה עולה על 5,000 ₪.
  6. בידוד = מחלה? – כידוע משרד הבריאות הוציא בתחילת המגיפה 'תעודת מחלה גורפת' לכל השוהים בבידוד לפיו מבחינת העובד זה יוגדר כימי מחלה שהמעביד נדרש לשלם בהתאם לכללים שנקבעו בחוק דמי מחלה (או בהסדרים מיטביים במקום העבודה). בג"צ החליט שמדובר בהחלטה שבחוסר סמכות. יחד עם זאת אישר את ההסדר עד לסוף חודש 9/20. כלומר עד מועד זה על המעביד לשלם לעובד שנמצא 'בבידוד קורונה' דמי מחלה. לתשומת ליבכם: יתכן שעובד שנדבק בקורונה בזמן העבודה יוכל להיות מוכר כנפגע עבודה ולקבל קיצבה מביטוח לאומי.
  7. 'מענק לכל אזרח' – המענק אושר השבוע והתשלומים יועברו בתחילת שבוע הבא לכל מי שחשבון הבנק שלו מעודכן במוסד לביטוח לאומי.  המענק ינתן לכל מי שהכנסות בשנת 2018 וגם 2019 לא עברה את התקרה של 651 אש"ח.
  8. משיכה מקרן השתלמות טרם הזמן – מפקידים לקרן השתלמות יוכלו למשוך בתקופה 10/8/20 עד 9/2/21 כספים בפטור ממס מקרן השתלמות גם אם טרם חלפו 6 שנים מועד ההפקדה הראשון. סכום המשיכה החודשי המותר עד 7,500 ₪ ותלוי בהוכחת ירידה בהכנסות של העמית או לחילופין חל"ת או פיטורין של העמית או בן זוגו.
  9. החזר מקדמות מס הכנסה לחודשים 1-2/20 – נקבע בחקיקה שנישום שיוכיח שלא צפוי לו תשלום מס בשנת 2020 יוכל לקבל בחזרה את המקדמות ששילם לחודשים 1-2/20 (או חלקם) גם טרם הגשת הדוח השנתי לשנת 2020.