העמותה מקיימת כנסים ופרויקטים לתועלת קהילת המחול והתרבות המקומית. העמותה פועלת לקיום מערכת נורמות וערכים בתחום התרבות בארץ ומהווה כוח אקטיבי, ביקורתי ויוזם.

לצפייה:

כנס הפיקוח על המחול של משרד החינוך – ספטמבר 2020

כנס ״לא חוזרים לשיגרה!״ – יוני 2020

כנס ״אמנות במבחן – הערכה אמנותית״ – דצמבר 2019

כנס ״מדברים על סוזן״ – אוגוסט 2019

יריד צבע טרי – יוני 2019