העמותה מהווה כוח התאגדות וגורם מייצג מול המוסדות. אנו פועלים באופן הדוק מול הגורמים הרגולטורים לרווחת קהילת היוצרים. כאן תוכלו לקרא את התקנות הרישמיות לקבלת תמיכה כיוצרים עצמאיים ולפסטיבלים.

מבחן תמיכה תרבות בקהילה

מבחן תמיכה פסטיבלים

מבחן תמיכה יוצרים עצמאיים