מופע -מקדשים רכים: תפילת האימהות מאת ענת דניאלי

מאת