הרצאה: כוריאוגרפיה מורחבת – אמנות, אוצרות ופדגוגיה בשדה המחול בישראל

מאת