סדנת אמן- עבודת זרועות ומסגרות ידיים במחול מזרחי

מאת