מדיניות פרטיות

כללי

מדיניות זו חלה על שימושך באתר choreographers (“האתר“), שבבעלותה ובניהולה של עמותת הכוריאוגרפים ח.פ. 580215333, שכתובתה למשלוח דואר: בית אלפא 13, תל-אביב ובדוא”ל: tickets@choreographers.org.il (“החברה“).

 1. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. לפיכך, החברה מבקשת באמצעותמסמך המדיניות ליידע ולחשוף בפני ציבור המשתמשים באתר את מדיניות הפרטיות הנהוגה בו, את האופן בו החברה אוספת ומשתמשת במידע אישי שנמסר לה על ידך באמצעות גלישה באתר, הליך הרישום לאתר ושימושך בשירותים השונים במסגרתו (“השירותים“).
 2. מדיניותזו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. כאמור בתנאי השימוש, השימוש באתר ובכלל זה הצפייה והשימוש בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא מדיניות זו בקפידה, לצד תנאי השימוש הכלליים, שכן מסמך זה מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש הכלליים.

אם אינך מרוצה מהיבט כלשהו של מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את שימושך באתר.

 1. מדיניותזו חלה על השימושים שייעשו על ידך באתר ובשירותים, לרבות ללא הגבלה:
 • כאשר תשתמש באתר ובשירותים, בין אם תוך שימוש במחשב שלך, במכשיר נייד או בכל מכשיר אחר שלך, ובין אם תתחבר לשירותים דרך האתר או מכל אתר ו/או יישום אחר שתספק החברה.
 • הודעות דוא”ל, הודעות אלקטרוניות אחרות לרבותSMS, טלפון, צ’אט אינטרנטי, אתר/פורטל וכן כל אופן תקשורת אחר שיסופק לך במסגרת השירותים, לרבות בינך לבין החברה.
 1. מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים.
 2. לא חלה עליך כל חובה לפי חוק לספק לחברה כל מידע אישי. עם זאת, מבלי שתספק את המידע (למשל מידע הנדרש לצורך רכישת הכרטיסים וקבלת השירותים באתר, לפי העניין), לא תוכל לקבל את השירותים הניתנים בידי החברה ובאמצעות האתר. אתה מאשר ומסכים בזאת כי אתה מספק לנו מידע אישי מרצונך החופשי, לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו, וכי אנו רשאים להחזיק במידע זה בהתאם למדיניות זו ולפי הוראות כל דין. מסירת הפרטים אודותיך בעת הרישום לשירותים מהווה הצהרה מצדך באשר לנכונותם.
 3. מסמך מדיניות הפרטיות שלהלן יכול להשתנות מעת לעת ועל-פי שיקול דעתה של החברה. לפיכך, מומלץ לחזור ולעיין במסמך מדיניות פרטיות זה. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים ביחס לשימוש במידע אישי, תפורסם על כך הודעה באתר.
 4. מסמך זה נכתב על בסיס הדין הרלוונטי בעת כתיבתו והחברה תעשה כל שביכולתה על-מנת להתאים את המדיניות לשינויי חקיקה בתחום.מובהר כי אין במדיניות פרטיות זו כוונה לאפשר לחברה לבצע פעולות שהדין אוסר.
 5. האתר נמצא בהפעלתה ובניהולה של החברה. מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בשפה ברורה ומובנת אך ככל שעדיין יש לקהל הלקוחות שאלה כלשהי, נשמח לעמוד לרשות לקוחותינו בכל שאלה הנוגעת למדיניות, בכתובת אימייל:tickets@choreographers.org.il (תוך פירוט שם מלא וכתובת דואר אלקטרוני).
 6. במסמך זה השימוש במונח “החברה” מקיף גם את עובדי החברה, מנהליה ו/או מי מטעמם.

מידע שתספק לנו

 1. מידע המועבר בתהליך ההרשמה: במסגרת הרישום תתבקש לעדכן פרטים אישיים אודותיך כגון שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, כתובת מגורים, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי ולגבי מוכר – פרטי חברה, אתר אינטרנט וכיו”ב, וכן לבחור שם משתמש וסיסמא אישית. בחלק מהשירותים, יכול ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים/פרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
 2. מידע שייאסף על הפעילות שלך בשירותים שלנו: אנו שומרים מידע על אופן השימוש שלך בשירותים (בין השאר, התאריך והשעה שבהם נכנסת לשירות, התכונות שבהן השתמשת, החיפושים, הלחיצות והדפים שהוצגו בפניך, הכתובת של אתרים שהפנו אותך אלינו, פרסומות שעליהן לחצת), והאופן שבו קיימת אינטראקציה עם משתמשים אחרים.
 3. פנייתך לשירות לקוחות:כאשר תתקשר אתנו באמצעות הטלפון, צ’ט, דוא”ל או באופן אחר, יכול ויתקבלו בידינו פרטים שיש בהם לזהות אותך אישית. אנו רשאים לנטר, להקליט ולשמור שיחות טלפון, הודעות דוא”ל, צ’טים חיים וכן להקליט כל תקשורת בינך לבין נציגי שירות הלקוחות של החברה לצרכי שירות לקוחות ושיפור איכות השירות.
 4. כאמור,אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יכול ולא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים באתר, והחברה לא תוכל להעניק לך את אותם שירותים. 
 5. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. כפי שצוין, אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים, בין השאר, למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך ולפגוע ביכולת ליצור איתך קשר.
 6. התחברות לאתר באמצעות חשבונך ברשתות החברתיות Facebook או Google: תוכל לבצע חיבור לשירות שבאתר באמצעות חשבונך ב-Facebook או Google. במקרה כזה, אתה מאפשר לנו לקבל מידע בסיסי אודותיך מתוך פרופיל הרשת שלך ב- Facebookאו Google, כגון שמך, הדואר האלקטרוני שלך ותמונת הפרופיל שלך, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת. את הגדרות הפרטיות שלך תוכל לשנות על פי רצונך באמצעות ממשק הרשת האמורה.
 7. השימוש ברשתות Facebook או Google לצורך שימוש בשירותי האתר הוא חיצוני ונפרד לשירות שמספקת החברה וכפוף למדיניות הפרטיות של הרשתות Facebook או Google. לכן, מדיניות זו אינה חלה על פעילותך ברשתות Facebook או Google.

מחיקת מידע

17.   אם הינך מעוניין שהאתר ימחק את המידע שהוא מחזיק אודותיך בשרתי החברה אנא פנה באמצעות אימייל לכתובת tickets@choreographers.org.il עם בקשה למחיקת המידע המוחזק. יתכן ותתבקש להזדהות עם תעודת זהות ו4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום על מנת שהמחיקה תתבצע.

מידע שאנו אוספים מצדדים שלישיים

18.    כאמור לעיל, אם התחברת לשירות  שבאתר באמצעות Facebook או Google, פרטי הקשר שלך (כגון שם, קישור לתמונת פרופיל) יועברו אלינו מהרשת באמצעותה התחברת.

מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי

19.     אנו אוספים באופן אוטומטי מידע אישי וכן מידע סטטיסטי-מצרפי הקשור בשימושך באתר, באחת או יותר מן הדרכים הבאות:

 א.   כאשר תיגש לאתר ותשתמש בו, אנו נהיה רשאים לאסוף מידע אודות ביקורך באתר, מאפייני שימושך באירועים השונים, בשירותים וגלישתך ברשת. מידע זה עשוי לכלול פרטים בנוגע למקום המחשב וכתובת ה-IP שבאמצעותה ניגשת לאתר, מערכת ההפעלה שלך, מזהה הדפדפן שלך, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הגדרות שפה ומידע נוסף בנוגע לנוהגיך באתר כגון מידע או פרסומות שקראת, עמודים ומוצרים שבהם צפית, הזמנות שביצעת, הצעות ושירותים שעניינו אותך, ובנוגע לאופן שבו אתה מתקשר עם האתר שלנו ועם אתרי אינטרנט אחרים. אנחנו רשאים לאסוף מידע זה באמצעות שימוש ב Cookies, קבצי רישום וטכנולוגיות מעקב אחרות. המידע האמור נאגר במחשבי האתר ומשמש את החברה לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.

ב.      אנחנו רשאים להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אישי הנוגע לפעילותך באתר וכן מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי, בקשר עם השימוש באתר, לצורך ניתוח התעבורה לאתר.

שמירת המידע שנאסף בידי החברה

 1. מידע מזהה אישית (“מידע אישי“) שאותו תמסור לנו או שייאסף על ידינו יישמר במאגרי המידע של החברה התאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 והתקנות מכוחו, לרבות לצורך דיוור ישיר.
 2. החברה תשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי.

השימוש במידע

 1. השימוש בפרטים האישיים שייאספו על ידינו, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות לצורך המטרות הבאות:
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר, לרבות משלוח לינק באמצעות דוא”ל שישמש אותך לצורך הצפייה באירוע וכן כדי למסור לך הודעות הנוגעות לשירותים שרכשת (כגון שינוי מועד האירוע ו/או ביטולו);
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים מותאמים אישית למאפייניך;
 • כדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי ושיווקי להעדפותיך האישיות באמצעות הצגת תכנים ושירותים באתרים המותאמים לך באופן אישי, לרבות באמצעות אתרי אינטרנט ופלטפורמות מדיה חברתית, כגון ספקים של שירותים ומוצרים נלווים, כגון מבצעים, הטבות, קופונים ומסרים;
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור והגלישה באתר לתחומי ההתעניינות שלך;
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי, כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982, בין על ידי החברה ובין על ידי מי מטעמה (לרבות המוכר), בנושאי האתר ולצורך הצעת שירותים דומים לאלו שרכשת, לרבות אירועים נוספים המציעים רכישת כרטיסים ולרבות הצעות מותאמות אישית המבוססות על המידע שנאסף אודותיך – בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אלייך בדוא”ל ולרבות פעולות של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות (כהודעות SMS, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת), ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת האימייל tickets@choreographers.org.il או על ידי הקשה על קישור “הסר מרשימת התפוצה” המופיע בכל הודעה כאמור, ולחדול מקבלתו בהתאם לחוק.
 • לצרכי שירות לקוחות, לרבות מענה למשובים ולתלונות, וליצירת קשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. גם מידע זה לא יזהה אותך אישית למעט במקרים של ביטול עסקה כאמור במסמך תנאי השימוש באתר.
 • לצרכי החברה, לרבות בין השאר, לצרכי שירות וסקרים, מחקר וניתוח סטטיסטי אודות השימוש באתר;
 • לצורך התגוננות בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
 • לשם עמידה בהוראות הדין והרגולציה החלות על החברה ולכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר;
 • לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו או תנאי השימוש באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת.

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

 1. החברה מתחייבת לשמור על מאגרי המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“), ולאתעביר מידע המזהה אותך אישית לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
 • העברת מידע לאתרים ו/או פלטפורמות באמצעותם משודרים האירועים, לצורך ניהול האירועים הנמכרים באתר, הצעות לשירותים ו/או אירועים שעשויים לעניין אותך וכן לצורך ניתוחים סטטיסטיים שונים;
 • העברת המידע למוכר, לצורך השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר עמך לטובת קבלת השירותים שרכשת. החברה נוקטת באמצעים מסחריים סבירים ומקובלים מול המוכרים על מנת למנוע שימוש לרעה על ידם במידע המועבר אליהם על ידי החברה ,ובכלל זאת מחייבת אותם לעמוד בהוראות כל דין. יחד עם-זאת, החברה אינה אחראית לפעילותו של המוכר ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידו במידע שהועבר אליו.
 • על מנת לספק לך את השירותים באתר ולנהל את המידע האישי הנאסף אודותיך באתר, באמצעות ספקי השירותים של החברה (לרבות קבלני המשנה שלהם), במידה סבירה ולצרכים עסקיים, כגון: פלטפורמות למחשוב-ענן וספקי אירוח (בארץ או בחו”ל), ספק שירות סטרימינג (להזרמת אירועי הוידיאו), ספקי צ’ט, ספקי שירותי תמיכה ושיפור השירותים, ספקי משלוח הודעות דוא”ל ומידע שיווקי, לרבות פרסום ממוקד ומותאם אישית במדיות השונות, הפקת חשבוניות וקבלות, ועוד;
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם שימושך ופעילותך באתר, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות;
 • במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;
 • אם החברה תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה (לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות) ו/או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק חמור לגופו של צד שלישי;
 • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות מקבוצת החברה, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • ככל שהחברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, החברה תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכן כל מידע סטטיסטי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 1. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שלך, אלא לביצוע תשלום בגין העסקה אותה ביקשת לערוך.
 2. החברה תהיה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה בלעדי, אך במקרים אלה החברה לא תחשוף בפניהם ביודעין או במכוון, את זהותך ללא הסכמתך.

Cookies

 1. קבצי Cookie הם מזהים אלפא-נומריים המועברים למכשירך ומאוחסנים בו דרך דפדפן האינטרנט שלך למטרות תיעוד. קבצי Cookie מסוימים מקלים עליך את הניווט באתר, בעוד שקבצים אחרים מאפשרים תהליך התחברות מהיר יותר או מאפשרים לעקוב אחר פעולותיך באתר.
 2. האתר עושה שימוש בקבצי Cookies וטכנולוגיות מעקב דומות אחרות, לרבות של ספקים חיצוניים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ולצורך שיפור הביצועים וחוויית המשתמש באתרים. קבצים אלו עשויים לאסוף את נתוני הזיהוי של המכשיר שלך, את כתובת ה-IP שלו או כל מידע אחר לגבי שימושך בשירותים, כחלק מהמידע האנליטי שהם מספקים לנו.
 3. חלק מה-Cookies יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. נבהיר כי ה-Cookies מכילים מידע מגוון כגון דפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה-Cookies מסייעות, בין השאר, גם לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותייך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies יכולות לשמש את החברה גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
 4. המידע ב-Cookies מוצפן, אך אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, האתר לא יהיה מותאם להעדפותייך ומחיקת או נטרול ה-Cookies עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים או לפגיעה בחוויית המשתמש שלך.
 5. אלא אם התאמת את הגדרות הדפדפן שלך באופן אשר יחסום שימוש בקבצי Cookie, השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שתעשה בשירותים על ידי הצבת קבצי Cookie או אמצעים דומים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ופרטי אימות, וכן לצורך התאמת שימושך באתר להעדפותיך האישיות וכן לצורך אבטחת מידע.

אבטחת מידע

 1. החברה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. מנגנוני אבטחה אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת. לכן, החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.
 2. החברה מפצירה בך לנקוט בצעדים לשם שמירה על בטיחות המידע האישי שלך, לרבות על סיסמת הגישה לחשבון המשתמש שלך, ולצאת מהחשבון שלך לאחר תום השימוש. החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלך, או לכל שימוש לרעה במידע אודותיך הנובע מכך שלא שמרת את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שלא עדכנת את סיסמאותיך לעיתים תכופות.
 3. בשימוש ורכישה באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת החברה והיא נקטה במאמצים סבירים למנוע את האירועים.

שמירת נתונים

 1. החברה רשאית לשמור את המידע האישי שלך בהתאם לדין החל על מנת ליישב סכסוכים, לפתור בעיות, לסייע בכל חקירה, לעמוד בהוראות הדין המחייבות שמירת מידע אודות עסקאות/תשלומים, לאכוף את תנאי השירות ולנקוט בפעולות אחרות המותרות לפי חוק.

שירותים מצד שלישי

 1. שירותים מסוימים באתר, מנוהלים על ידי גופים שאינם החברה. במקרים מעין אלה, השירותים יסופקו או יופעלו שלא דרך מחשבי החברה בלבד, אלא דרך הגופים האחרים כפי שצוין.
 2. פעילותך באתר עשויה לאפשר לצדדים שלישיים, כגון מנועי חיפוש מקוונים, להסתמך על אופי הפעילות כאמור לעיל, על מנת להציג בפניך פרסומות מותאמות במסגרת הפעילות המקוונת, גם מחוץ לאתר, כחלק בלתי נפרד מפעילותם השוטפת וללא כל זיקה לפעילות החברה. פעילותם של צדדים שלישיים כאמור לעיל תתבצע בכפוף למדיניות הפרטיות המשמשת אותם בלבד, והיא תתבצע באחריותם המלאה ובלעדית, מבלי שתהיה לחברה כל אחריות כלשהי בגינה.

קישורים לצד שלישי

 1. האתר מכיל קישורים לאתרים ושירותי צד שלישי מצויים מחוץ לשליטתה של החברה והם אינם מכוסים על ידי מדיניות פרטיות זו. החברה מסירה מעצמה כל אחריות בגין נהלי פרטיות הנהוגים באתרים אחרים אליהם החברה עשויה להפנות באמצעות קישור, והחברה ממליצה לך לבחון את מדיניות הפרטיות האמורה בעצמך.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

 1. החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

זכות עיון במידע

 1. על-פי חוק הגנת פרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב או על-ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם או ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981.

לצורך משלוח בקשות בהתאם לאמור אנא שלח פנייתך לכתובת: tickets@choreographers.org.il.

שינויים

 1. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. שינויים מהותיים יפורסמו באתר (תאריך השינוי האחרון (חודש ושנה) יצוין בראש עמוד מדיניות הפרטיות) ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.

יצירת קשר

 1. הנך מוזמן ליידע אותנו בכל בעיה בנוגע למדיניות פרטיות זו, באמצעות פנייה בכתב למייל:tickets@choreographers.org.il .